Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự tập đoàn VNPT và Ngân hàng Chính sách xã hội
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự tập đoàn VNPT và Ngân hàng Chính sách hội15/06/2020 17:32
Tái cấp vốn 16 000 tỉ đồng với lãi suất 0 cho người dân gặp khó khăn do đại dịch
Tái cấp vốn 16.000 tỉ đồng với lãi suất 0% cho người dân gặp khó khăn do đại dịch.10/05/2020 14:30
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự mới
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự mới08/01/2020 09:58
Thủ tướng bổ nhiệm Ủy viên HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội
Thủ tướng bổ nhiệm Ủy viên HĐQT Ngân hàng Chính sách hội19/10/2019 22:06
Tín dụng cho hộ nghèo Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo
Tín dụng cho hộ nghèo: Điểm sáng trong chính sách giảm nghèo23/09/2019 20:04
Thêm trường hợp được vào danh sách xóa nợ vay ngân hàng
Thêm trường hợp được vào danh sách xóa nợ vay ngân hàng29/08/2019 11:02
Báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT vì sự phát triển bền vững của chính sách an sinh xã hội
Báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT vì sự phát triển bền vững của chính sách an sinh hội25/05/2019 11:45
Gia hạn nợ không đúng quy định, một Giám đốc Ngân hàng huyện bị kỷ luật
Gia hạn nợ không đúng quy định, một Giám đốc Ngân hàng huyện bị kỷ luật18/09/2018 13:06
Xem xét giải quyết một số vấn đề liên quan tới chính sách bảo hiểm xã hội
Xem xét giải quyết một số vấn đề liên quan tới chính sách bảo hiểm hội19/07/2018 14:40
Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm hội25/05/2018 18:37

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự tập đoàn VNPT và Ngân hàng Chính sách xã hội

(BVPL) - Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam và Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Ban Kiểm soát Ngân hàng Chính sách xã hội.