Chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo22/11/2020 15:47
Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại huyện Đầm Hà
Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại huyện Đầm Hà05/10/2020 22:42
VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đề cao công tác tiếp công dân
VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đề cao công tác tiếp công dân25/05/2020 13:02
VKSND TP Lai Châu kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự
VKSND TP Lai Châu kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự17/03/2020 15:49
Chuẩn bị Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân
Chuẩn bị Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân06/02/2020 20:03
Gắn công tác tiếp công dân với trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo
Gắn công tác tiếp công dân với trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo03/02/2020 17:14
Xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát gần dân, hiểu dân và vì dân
Xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát gần dân, hiểu dân và vì dân25/12/2019 15:45
VKSND huyện Trần Văn Thời đẩy mạnh công tác tiếp công dân
VKSND huyện Trần Văn Thời đẩy mạnh công tác tiếp công dân25/10/2019 15:19
VKSND TP Mỹ Tho kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án ​dân sự
VKSND TP Mỹ Tho kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án ​dân sự05/10/2019 16:17
Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự huyện Lộc Hà
Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự huyện Lộc Hà25/09/2019 14:30

Chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(BVPL) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 9740/VPCP-V.I gửi Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.