Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật
Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật02/12/2019 10:28
VKSND huyện Trần Văn Thời đẩy mạnh công tác tiếp công dân
VKSND huyện Trần Văn Thời đẩy mạnh công tác tiếp công dân25/10/2019 15:19
VKSND TP Mỹ Tho kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án ​dân sự
VKSND TP Mỹ Tho kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án ​dân sự05/10/2019 16:17
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của VKSND đạt nhiều kết quả ghi nhận
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của VKSND đạt nhiều kết quả ghi nhận11/09/2019 19:46
Lãnh đạo VKSND tối cao làm việc với các đơn vị về công tác tiếp công dân
Lãnh đạo VKSND tối cao làm việc với các đơn vị về công tác tiếp công dân10/07/2019 12:09
VKSND tối cao thông báo về việc chuyển địa điểm tiếp công dân
VKSND tối cao thông báo về việc chuyển địa điểm tiếp công dân05/09/2018 15:22
VKSND các cấp đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo
VKSND các cấp đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo13/11/2017 15:32
VKSNDTC tiếp công dân
VKSNDTC tiếp công dân11/05/2017 17:48
Lãnh đạo VKSNDTC tiếp công dân
Lãnh đạo VKSNDTC tiếp công dân03/11/2016 22:22

Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật

(BVPL) - VKSND tối cao vừa có công văn số 5736/VKSTC-V12 gửi Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng các VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị góp ý đối với dự thảo Quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành KSND.