Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chuyển biến tích cực
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chuyển biến tích cực17/01/2020 11:02
Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ 10, Vụ 12 thuộc VKSND tối cao
Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ 10, Vụ 12 thuộc VKSND tối caoiconvideo
02/12/2019 14:38
Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ 10 và Vụ 12 thuộc VKSND tối cao
Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ 10 và Vụ 12 thuộc VKSND tối cao02/12/2019 12:22
Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 5, Vụ 11 và Vụ 12 thuộc VKSND tối cao
Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 5, Vụ 11 và Vụ 12 thuộc VKSND tối cao25/03/2019 16:03
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 12, Vụ 15 và Thanh tra VKSND tối cao
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 12, Vụ 15 và Thanh tra VKSND tối cao01/06/2018 08:41

Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chuyển biến tích cực

(BVPL) - Sáng 17/1, Vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12), VKSND tối cao đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Trần Công Phàn, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.