Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12); Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) - VKSND tối cao.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố các quyết định ngày 29/5/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ thuộc Vụ 12 và Vụ 14 - VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 12 và Vụ 14 thuộc VKSND tối cao.

Theo đó, đã bổ nhiệm đồng chí Vũ Thị Thu Hằng, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, VKSND tối cao.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Văn Thường, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng thuộc Ban Thư ký - Văn phòng VKSND tối cao giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, VKSND tối cao.

Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2020.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 12 và Vụ 14, VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn khẳng định, việc bổ nhiệm này chính là sự ghi nhận trước những nỗ lực, cố gắng của cá nhân các đồng chí được bổ nhiệm, đồng thời cũng là sự quan tâm của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện đối với Vụ 12, Vụ 14 nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của đơn vị, đáp ứng nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn mong rằng, trên cương vị công tác mới, hai đồng chí được bổ nhiệm sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu; học hỏi, trau dồi để nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, gương mẫu, phát huy sự đoàn kết và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần giúp cho Vụ 12 và Vụ 14 đạt nhiều kết quả tốt hơn.

Đắc Thái