Trong năm qua, Vụ 12 đã tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy trình tiếp công dân trong ngành KSND; chủ động đề xuất lãnh đạo VKSND tối cao và xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch sửa đổi, bổ sung quy chế, quy trình, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; ban hành Hướng dẫn của VKSND tối cao về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Trong công tác tiếp công dân, năm 2020, Vụ đã tiếp 1.436 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Do có sự chuẩn bị tốt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ khác có liên quan nên các buổi tiếp công dân đều đạt hiệu quả cao (hoàn thành 100% chỉ tiêu).

Vụ cũng đã tiếp nhận 25.059 đơn (chiếm gần 28% tổng số đơn toàn Ngành), 100% số đơn được phân loại, xử lý kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ 12.

Trong năm, Vụ cũng thụ lý 16 vụ việc khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND cấp tỉnh về việc khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự của CQĐT, khiếu nại quyết định không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát, đã giải quyết đạt 100% (vượt 20% chỉ tiêu). 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao những kết quả tích cực, nổi bật mà Vụ 12 đạt được trong công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, những thành tích này được ghi nhận bằng việc đơn vị vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Giải đáp, làm rõ về một số khó khăn, vướng mắc được đơn vị nêu lên, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng cũng cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm được Vụ 12 xác định trong năm 2021.

Theo đó, đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; tăng cường công tác tiếp công dân, gắn công tác này với công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật cho công dân.

Bên cạnh đó, đơn vị cần tăng cường mối quan hệ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Chú trọng phân loại, xử lý đơn kịp thời, đảm bảo thời hạn giải quyết.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho tập thể thuộc Vụ 12.

Mặt khác, đơn vị cần tập trung giải quyết và kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật đối với hoạt động giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nhất là quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, biên tập và ban hành Tập tài liệu “Hỏi và đáp về kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của VKSND”.

Ngoài ra, đơn vị cần quan tâm, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết đơn. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn Viện kiểm sát cấp dưới trong công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Trong công tác tiếp công dân, đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Duy Giảng lưu ý, ngoài việc thực hiện theo đúng các quy định, quy trình của pháp luật, của Ngành về công tác này thì đơn vị cần quan tâm, chú trọng đến kỹ năng, cách ứng xử, thái độ tiếp công dân của cán bộ, công chức tiếp dân, từ đó giảm đi những căng thẳng, bức xúc.

P. V