Trong 6 tháng đầu năm 2021, VKSND các cấp đã tiếp 8.407 lượt công dân, trong đó, lãnh đạo tiếp 675 lượt; tổng số đơn VKSND các cấp đã tiếp nhận 48.941 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 18.985 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND các cấp. So với cùng kỳ năm 2020, số lượt công dân được VKSND các cấp tiếp tăng 13,1%, số đơn đã tiếp nhận tăng 8%.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. 

Tại VKSND tối cao, Vụ 12 đã tiếp 857 lượt công dân. So với cùng kỳ năm 2020, số lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân của VKSND tối cao khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 29 lượt nhưng số lượt công dân được lãnh đạo Vụ 12 và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp lại tăng; đã xử lý đạt 94,6%, trong đó có 4.572 đơn thuộc thẩm quyền VKSND tối cao, các đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND tối cao đều được xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, VKSND các cấp đã thụ lý 18.985 đơn/11.279 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND phần lớn vẫn là đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của TAND đã có hiệu lực pháp luật, khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại về hoạt động khởi tố vụ án hình sự và đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc giải quyết các vụ án.

 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngoài nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đơn vị còn thực hiện việc kiểm tra lại các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của VKSND cấp dưới, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021của đơn vị đều đảm bảo chất lượng và hiệu quả, các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch trọng tâm đơn vị đã hoàn thành đúng tiến độ.

Vụ đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của VKSND cấp tỉnh. Trên cơ sở kết quả rà soát, đơn của công dân đề nghị kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã rút 12 hồ sơ giải quyết khiếu nại để kiểm tra, kết luận và thông báo kết quả cho công dân.

Ngoài ra, Vụ 12 cũng đã ban hành Tập tài liệu giải đáp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân; ban hành dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác “Kiểm sát và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu, phát huy kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, 6 tháng cuối năm 2021 Vụ 12 cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch trọng tâm công tác đã đề ra và các nhiệm vụ được lãnh đạo VKSND tối cao giao cho.

Trong đó, đơn vị tiếp tục xây dựng báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Viện trưởng VKSND tối cao; báo cáo kết quả giải quyết đơn do các cá nhân, cơ quan có chức năng giám sát chuyển đến VKSND, gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội XV.

leftcenterrightdel
 Công chức, Kiểm sát viên Phòng 4, Vụ 12 trao đổi công tác. Ảnh Thanh Dịu
Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự và hoàn hành báo cáo thực hiện kế hoạch kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình nội quy trong công tác; Vụ 12 cần tập trung triển khai xây dựng và hoàn thành đề tài “Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính - Thực trạng và giải pháp”.

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng yêu cầu đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành và trong xử lý, báo cáo, giải quyết công việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ liên quan trong công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra lại đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện kiểm sát cấp dưới...

Đắc Thái