Theo báo cáo của Vụ 12, kết thúc năm công tác, đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao như: Tổ chức tiếp 100% công dân đến khiếu nại, tố cáo; phân loại 100% đơn; giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền vượt 5,7%; kiểm tra đơn đề nghị xem xét, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật đủ điều kiện vượt 3,3%, trong đó đã ban hành 3 quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, yêu cầu VKSND cấp dưới giải quyết lại và yêu cầu VKSND cấp tỉnh chỉ đạo VKSND cấp huyện hủy 1 quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra cùng cấp do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Đã tiến hành xác minh đối với 1 đơn giải quyết và 3 đơn đề nghị kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực. Trả lời 100% văn bản do VKSND cấp dưới thỉnh thị đúng thời hạn, phát hiện vi phạm và ban hành thông báo rút kinh nghiệm tăng 300%, trực tiếp kiểm sát vượt 300%; xây dựng Kế hoạch tiếp công dân của Lãnh đạo VKSND tối cao; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của VKSND cấp dưới; hoàn thành dự thảo việc sửa đổi, bổ sung quy chế nghiệp vụ và rà soát để sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu, văn bản nghiệp vụ;

leftcenterrightdel
  Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngoài ra, Vụ 12 còn tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao về Báo cáo chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo kế hoạch công tác trọng tâm năm 2022 của Viện trưởng VKSND tối cao. Tham mưu cho Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị năm 2021 trong ngành Kiểm sát nhân dân; hoàn chỉnh dự thảo Quy chế về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ; hoàn thành tập tài liệu giải đáp khó khăn, vướng mắc về công tác kiểm sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; ban hành 2 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho VKSND địa phương. Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật năm 2022. Tiến hành xác minh 1 đơn giải quyết và 3 đơn kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương những cố gắng, thành tích mà Vụ 12 đạt được trong năm 2022.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho cán bộ, công chức Vụ 12 VKSND tối cao đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2023, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Vụ 12 cần có điểm nhấn về vấn đề chuyển đổi số trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đây như là một đề bài để đề xuất đầu tư phần mềm về công nghệ trong tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Để kiểm soát được đơn đầu vào, đầu ra một cách nhanh chóng nhằm thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn. Cùng với đó, phải phối hợp với Cục 2 để thực hiện nhiệm vụ trong việc chuyển đổi số. Làm được điều này, công việc của đơn vị sẽ dễ dàng trong khâu xử lý đơn thư.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho Phòng 3, Vụ 12 VKSND tối cao.

Vụ trưởng Vụ 12, đồng chí Trần Hưng Bình tiếp thu những ý kiến quý báu của Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng và hứa sẽ đưa nội dung bổ sung vào kế hoạch của Vụ. Ngoài ra, Vụ 12 trong năm 2023 sẽ hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chưa hoàn thành trong năm 2022; tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho VKSND cấp dưới. Đổi mới mạnh mẽ công tác tiếp công dân, tăng cường tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp công dân theo quy định; Nghiên cứu, ban hành Quy định tạm thời về bảo vệ người tố cáo trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân; Tiếp tục đổi mới công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, từng bước khắc phục khó khăn về thời hạn giải quyết. Tăng cường kiểm sát trực tiếp Cơ quan điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dự kiến 6 đến 8 tỉnh) kết hợp kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát cùng cấp….

Hoài Thu