Truy tố 25 bị can trong vụ trùm gỗ lậu Phượng “râu”
Truy tố 25 bị can trong vụ trùm gỗ lậu Phượngrâu09/06/2019 08:36
Khởi tố 24 bị can liên quan đến vụ trùm gỗ lậu Phượng “râu”
Khởi tố 24 bị can liên quan đến vụ trùm gỗ lậu Phượngrâu07/03/2019 22:20
Phê chuẩn khởi tố Trạm trưởng Trạm kiểm lâm nhận tiền của trùm gỗ lậu Phượng “râu”
Phê chuẩn khởi tố Trạm trưởng Trạm kiểm lâm nhận tiền của trùm gỗ lậu Phượngrâu05/03/2019 12:14
Vụ trùm gỗ lậu phượng râu  Khởi tố một giám đốc về hành vi “đưa hối lộ”
Vụ trùm gỗ lậu "phượng râu": Khởi tố một giám đốc về hành vi “đưa hối lộ”25/12/2018 22:04
Bắt khẩn cấp Đội trưởng kiểm lâm cơ động…số 1, vì nhận hàng trăm triệu đồng của trùm gỗ lậu Phượng “râu”
Bắt khẩn cấp Đội trưởng kiểm lâm cơ động…số 1, vì nhận hàng trăm triệu đồng của trùm gỗ lậu Phượngrâu23/09/2018 21:39
Vụ trùm gỗ lậu Phượng “râu” Hàng loạt cán bộ lãnh đạo “nhúng chàm”
Vụ trùm gỗ lậu Phượngrâu”: Hàng loạt cán bộ lãnh đạo “nhúng chàm”02/09/2018 22:02
Phê chuẩn khởi tố thêm một Phó Hạt trưởng kiểm lâm liên quan đến vụ trùm gỗ lậu Phượng “râu”
Phê chuẩn khởi tố thêm một Phó Hạt trưởng kiểm lâm liên quan đến vụ trùm gỗ lậu Phượngrâu28/08/2018 17:54
Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Hạt trưởng hạt kiểm lâm liên quan vụ trùm gỗ lậu Phượng “râu”
Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Hạt trưởng hạt kiểm lâm liên quan vụ trùm gỗ lậu Phượngrâu22/08/2018 22:49
Giáng chức hạt trưởng kiểm lâm, kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng “râu”
Giáng chức hạt trưởng kiểm lâm, kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan vụ bắt trùm gỗ lậu Phượngrâu18/08/2018 14:36
Vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng râu , xử lý nhiều cán bộ lãnh đạo liên quan
Vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng "râu", xử lý nhiều cán bộ lãnh đạo liên quan10/08/2018 13:09

Truy tố 25 bị can trong vụ trùm gỗ lậu Phượng “râu”

(BVPL) – Lợi dụng việc mua trúng lô gỗ đấu giá của Nhà nước với khối lượng 640,022 m3 , Phan Hữu Phượng và Nguyễn Thành Kiệt đã bàn bạc với nhau tổ chức khai thác vận chuyển gỗ bất hợp pháp với khối lượng 918,128 m3 về các kho bãi tại huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) để tiêu thụ.