Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật
Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật02/12/2019 10:28
Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại cơ sở
Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại cơ sở28/05/2019 05:51
Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp công dân
Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp công dân27/03/2019 15:33

Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật

(BVPL) - VKSND tối cao vừa có công văn số 5736/VKSTC-V12 gửi Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng các VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị góp ý đối với dự thảo Quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành KSND.