Nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu giảm làm thu ngân sách Nhà nước giảm đáng kể
Nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu giảm làm thu ngân sách Nhà nước giảm đáng kể03/08/2020 18:16

Nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu giảm làm thu ngân sách Nhà nước giảm đáng kể

(BVPL)- Do chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 7 đạt 25.010 tỉ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/07/2020 đạt 174.603 tỉ đồng, bằng 51,7% dự toán và so với cùng kỳ năm trước giảm 15,48%.