Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát  Màu thiên thanh nơi công sở
"Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát": Màu thiên thanh nơi công sở11/05/2021 09:42
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Những vẻ đẹp bình dị
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát: Những vẻ đẹp bình dị10/05/2021 16:58
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Uống nước nhớ nguồn
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát: Uống nước nhớ nguồn05/05/2021 10:22
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Đồng chí, đồng nghiệp
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát: Đồng chí, đồng nghiệp04/05/2021 10:24
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Giúp dân xây dựng Nông thôn mới
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát: Giúp dân xây dựng Nông thôn mới28/04/2021 10:05
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Chung tay giúp dân nghèo
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát: Chung tay giúp dân nghèo21/04/2021 09:32
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát  Màu áo thiên thanh ở Cao Bằng
"Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát": Màu áo thiên thanh ở Cao Bằng13/04/2021 16:50
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát  Về với nhân dân
"Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát": Về với nhân dân12/04/2021 16:06
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Màu áo tôi yêu
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát: Màu áo tôi yêu08/04/2021 15:45
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Lội rừng làm án
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát: Lội rừng "làm" án08/04/2021 11:01

"Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát": Màu thiên thanh nơi công sở

(BVPL)- Cuộc thi Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát đã và đang thu hút nhiều "tay máy" trong và ngoài ngành từ mọi miền đất nước tham gia. Chủ đề công sở, nét đẹp công chức, viên chức, người lao động mang màu áo thiên thanh là một trong những chủ đề được nhiều tác giả lựa chọn và gửi ảnh dự thi.