Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao
Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao18/12/2019 14:50
Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu trở lại nhóm II khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu trở lại nhóm II khu vực châu Á - Thái Bình Dương 02/04/2018 15:17
Lại xảy ra cháy tại nhà máy sản xuất khăn bông ở Thái Bình
Lại xảy ra cháy tại nhà máy sản xuất khăn bông ở Thái Bình22/01/2014 21:30

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao

Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.