Những lưu ý khi xét hỏi vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi
Những lưu ý khi xét hỏi vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi21/12/2019 15:52
VKSND tối cao lưu ý một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019
VKSND tối cao lưu ý một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 201913/08/2019 14:32
Nhiều quy định mới Kiểm sát viên cần lưu ý
Nhiều quy định mới Kiểm sát viên cần lưu ý18/04/2019 14:19
Một số vấn đề lưu ý liên quan đến thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2018
Một số vấn đề lưu ý liên quan đến thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 201813/11/2018 23:15

Những lưu ý khi xét hỏi vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

(BVPL) - Theo lãnh đạo Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), VKSND tối cao, trong quá trình xét hỏi đối với vụ án có người bị hại bị xâm hại tình dục dưới 18 tuổi, Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên cần chú ý một số nội dung nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm của người bị hại.