Chế độ làm việc, nghỉ hè với giáo viên trong thời gian COVID-19
Chế độ làm việc, nghỉ hè với giáo viên trong thời gian COVID-19?04/05/2020 21:58
Đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh
Đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh 21/08/2018 11:07
Nhiều đề xuất về chế độ, chính sách cho công chức làm việc tại 3 đặc khu
Nhiều đề xuất về chế độ, chính sách cho công chức làm việc tại 3 đặc khu07/04/2018 17:41
Chế độ đối với NLĐ đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm việc
Chế độ đối với NLĐ đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm việc24/02/2016 23:46

Chế độ làm việc, nghỉ hè với giáo viên trong thời gian COVID-19?

(BVPL) – Thời gian qua do dịch bệnh COVID -19 có diễn biến phức tạp, trong học kỳ II năm học 2019-2020 Bộ GDĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho học sinh học tại nhà. Tôi xin hỏi chế độ làm việc, nghỉ hè với giáo viên trong thời gian COVID-19?