Chính phủ chi gần 237 ngàn tỉ đồng trả nợ trong 9 tháng đầu năm
Chính phủ chi gần 237 ngàn tỉ đồng trả nợ trong 9 tháng đầu năm11/10/2019 10:16
Không xảy ra tình trạng chậm trả nợ của Chính phủ
Không xảy ra tình trạng chậm trả nợ của Chính phủ09/09/2019 22:16
4 tháng đầu năm Chính phủ trả nợ khoảng 113 626 tỉ đồng
4 tháng đầu năm: Chính phủ trả nợ khoảng 113.626 tỉ đồng10/05/2019 16:34
Chính phủ trả nợ hơn 12 tỷ USD năm 2016
Chính phủ trả nợ hơn 12 tỷ USD năm 201607/06/2016 16:03

Chính phủ chi gần 237 ngàn tỉ đồng trả nợ trong 9 tháng đầu năm

(BVPL)- Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trả nợ của Chính phủ trong tháng 9/2019 khoảng 19,6 nghìn tỉ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 11,9 nghìn tỉ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 7,7 nghìn tỉ đồng.