Thu ngân sách Nhà nước đạt khả quan

 Bộ Tài chính cho biết, thực hiện thu cân đối NSNN tháng 4 ước đạt 133,9 nghìn tỉ đồng. Lũy kế thu 4 tháng đạt 517,87 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể, thu nội địa. tháng 4 ước đạt 111,6 nghìn tỉ đồng không kể khoản thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại các tổ chức kinh tế, thì tăng gần 26 nghìn tỉ đồng so với tháng trước. Luỹ kế thu 4 tháng đạt 424,96 nghìn tỉ đồng, bằng 36,2% dự toán năm, tăng 14% so cùng kỳ năm 2018.

Ước tính cả nước có 52/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 32%), trong đó 40 địa phương thu đạt trên 35% dự toán; 56/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.

leftcenterrightdel
Theo Bộ Tài chính, tiền trả nợ của Chính phủ khoảng 113.626 tỉ đồng 

Đối với hoạt động thu từ dầu thô, tháng 4 ước đạt 4,7 nghìn tỉ đồng. Lũy kế 4 tháng thu ước đạt 18,29 nghìn tỉ đồng, bằng 41% dự toán năm.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, trong tháng 4 ước đạt 17,2 nghìn tỉ đồng. Lũy kế thu 4 tháng đạt ước đạt 73,9 nghìn tỉ đồng, bằng 39,1% dự toán năm, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 111,6 nghìn tỉ đồng, bằng 37,1% dự toán năm, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2018; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế đô%3ḅ khoảng 37,7 nghìn tỉ đồng, bằng 33,9% dự toán năm.

Đánh giá kết quả thu này, Bộ Tài chính cho biết, số thu khả quan là do sự phát triển khả quan của nền kinh tế từ cuối năm 2018 đến nay, hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành những tháng đầu năm 2019 vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao so cùng kỳ.

Hơn nữa, cơ quan Thuế đã tập trung triển khai công tác thu ngay từ đầu năm, rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, phấn đấu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số phát sinh vào NSNN. Kết quả kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2019 tương đối tích cực và đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế lớn.

Ngoài ra, thu từ xuất nhập khẩu tăng do Hải quan đã chủ động tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả… đã tác động tích cực đến số thu từ lĩnh vực này.

Phát hiện 1.130 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định

Về chi ngân sách, Bộ Tài chính cho biết, tháng 4 ước đạt 114,2 nghìn tỉ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đạt 429,8 nghìn tỉ đồng, bằng 26,3% dự toán năm, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 68,5 nghìn tỉ đồng, bằng 16% dự toán năm; chi trả nợ lãi đạt 39,69 nghìn tỉ đồng, bằng 31,8% dự toán năm, giảm 4,9%; chi thường xuyên đạt 319,68 nghìn tỉ đồng, bằng 32% dự toán năm, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, cân đối NSNN tháng 4 và 4 tháng có thặng dư, trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

Trong tháng 4, KBNN đã tổ chức 03 phiên đấu thầu trái phiếu, kết quả huy động là 7.451 tỉ đồng. Lũy kế đến thời điểm 26/4/2019, tổng khối lượng huy động đạt 83.919,5 tỉ đồng, đạt 27,34% kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, trong 4 tháng đầu năm, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát khoảng 293 nghìn tỉ đồng chi đầu tư và thường xuyên NSNN, qua đó đã phát hiện 1.130 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 3,9 tỉ đồng.

Đặc biệt, theo Bộ Tài chính, với kết quả thu chi như trên, trong tháng 4/2019, trả nợ của Chính phủ khoảng 13.068 tỉ đồng. Trong đó, trả nợ trong nước khoảng 11.336 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 1.732 tỉ đồng.

Tính chung 4 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 113.626 tỉ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 96.307 tỉ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 17.319 tỉ đồng.

Nguyễn Anh