Vẫn còn tình trạng không dám làm, né tránh, đùn đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng
Vẫn còn tình trạng không dám làm, né tránh, đùn đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng02/07/2020 11:59
Hoạt động karaoke và vũ trường sẽ được mở cửa trở lại
Hoạt động karaoke và vũ trường sẽ được mở cửa trở lại?02/06/2020 21:35
Cách ly xã hội không đồng nghĩa với phong tỏa đất nước
Cách ly xã hội không đồng nghĩa với phong tỏa đất nước31/03/2020 16:38
Du lịch thiệt hại 7 tỉ USD vì ảnh hưởng của dịch Covid-19
Du lịch thiệt hại 7 tỉ USD vì ảnh hưởng của dịch Covid-1903/03/2020 22:17
Một số bậc học có thể nghỉ thêm một, hai tuần
Một số bậc học có thể nghỉ thêm một, hai tuần 24/02/2020 22:51
Sản phẩm hàng hóa có hình lưỡi bò  Sẽ báo cáo Thủ tướng có giải pháp
Sản phẩm hàng hóa có "hình lưỡi bò": Sẽ báo cáo Thủ tướng có giải pháp05/11/2019 22:15
Cân nhắc việc sử dụng các phần mềm như Zalo trong cung cấp dịch vụ công
Cân nhắc việc sử dụng các phần mềm như Zalo trong cung cấp dịch vụ công29/08/2019 17:15
Sẽ công bố danh tính các cá nhân trong vụ gian lận điểm thi
Sẽ công bố danh tính các cá nhân trong vụ gian lận điểm thi03/04/2019 09:24
Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam thông tin về vụ bắt Khá Bảnh
Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam thông tin về vụ bắt Khá Bảnh02/04/2019 22:00
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng Chi phí tổ chức cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là không nhiều
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Chi phí tổ chức cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là không nhiều01/03/2019 17:04

Vẫn còn tình trạng không dám làm, né tránh, đùn đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng

(BVPL)- Một số bộ, cơ quan, địa phương chưa tích cực thay đổi, chưa có nhiều đổi mới bứt phá cả về phương pháp quản lý điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Có địa phương vẫn còn tư tưởng trông chờ, phụ thuộc, tư duy cũ, chậm phản ứng với những vấn đề phát sinh.