APCI 2020 Bức tranh chân thực về chi phí thực tế doanh nghiệp phải chi trả
APCI 2020: Bức tranh chân thực về chi phí thực tế doanh nghiệp phải chi trả 17/03/2021 19:00
Đang có tình trạng cắt bỏ quy định này lại mọc ra quy định khác
Đang có tình trạng cắt bỏ quy định này lại "mọc" ra quy định khác 30/09/2020 17:08
Sẽ nghiên cứu học tập kinh nghiệm của Vũ Hán để áp dụng cho Đà Nẵng
Sẽ nghiên cứu học tập kinh nghiệm của Vũ Hán để áp dụng cho Đà Nẵng03/08/2020 22:06
Vẫn còn tình trạng không dám làm, né tránh, đùn đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng
Vẫn còn tình trạng không dám làm, né tránh, đùn đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng02/07/2020 11:59
Hoạt động karaoke và vũ trường sẽ được mở cửa trở lại
Hoạt động karaoke và vũ trường sẽ được mở cửa trở lại?02/06/2020 21:35
Cách ly xã hội không đồng nghĩa với phong tỏa đất nước
Cách ly xã hội không đồng nghĩa với phong tỏa đất nước31/03/2020 16:38
Du lịch thiệt hại 7 tỉ USD vì ảnh hưởng của dịch Covid-19
Du lịch thiệt hại 7 tỉ USD vì ảnh hưởng của dịch Covid-1903/03/2020 22:17
Một số bậc học có thể nghỉ thêm một, hai tuần
Một số bậc học có thể nghỉ thêm một, hai tuần 24/02/2020 22:51
Sản phẩm hàng hóa có hình lưỡi bò  Sẽ báo cáo Thủ tướng có giải pháp
Sản phẩm hàng hóa có "hình lưỡi bò": Sẽ báo cáo Thủ tướng có giải pháp05/11/2019 22:15
Cân nhắc việc sử dụng các phần mềm như Zalo trong cung cấp dịch vụ công
Cân nhắc việc sử dụng các phần mềm như Zalo trong cung cấp dịch vụ công29/08/2019 17:15

APCI 2020: Bức tranh chân thực về chi phí thực tế doanh nghiệp phải chi trả

(BVPL)- APCI 2020 cho thấy một bức tranh chân thực và sinh động về chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải chi trả để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định của pháp luật hiện hành. Từ đó, phản ánh khách quan mức độ cải cách, cải thiện TTHC, quy định của pháp luật về môi trường kinh doanh cũng như quá trình thực thi pháp luật, chính sách của các bộ, ngành, địa phương.