Thông tin gây sốc về vụ CDC Hà Nội và một số đơn vị liên quan
Thông tin gây sốc về vụ CDC Hà Nội và một số đơn vị liên quan05/05/2020 21:36
Xét xử vụ án đầu tiên trong cả nước liên quan COVID-19 Khen thưởng đột xuất nhiều đơn vị, cá nhân
Xét xử vụ án đầu tiên trong cả nước liên quan COVID-19: Khen thưởng đột xuất nhiều đơn vị, cá nhân11/04/2020 17:41
Nhận định ban đầu nguyên nhân cháy nhà xưởng Công ty Rạng Đông
Nhận định ban đầu nguyên nhân cháy nhà xưởng Công ty Rạng Đông05/09/2019 18:48
Công trình trăm tỷ chưa hoàn thành đã sụp đổ Làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan
Công trình trăm tỷ chưa hoàn thành đã sụp đổ: Làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan 12/07/2018 11:28
Viện trưởng VKSNDTC chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo vụ án dâm ô hàng loạt trẻ em tại Vũng Tàu
Viện trưởng VKSNDTC chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo vụ án dâm ô hàng loạt trẻ em tại Vũng Tàu15/03/2017 19:42

Thông tin gây sốc về vụ CDC Hà Nội và một số đơn vị liên quan

(BVPL)- Kết quả điều tra ban đầu đã xác định, các đối tượng đã cùng các công ty cấu kết, thông đồng nâng khống giá thầu các thiết bị, máy móc lên gấp 3 lần. Hiện các đối tượng đã tự nguyện khắc phục hậu quả, nộp lại tiền.