Theo đó, trong quá trình thực hiện, việc hệ thống giao dịch của Agribank hoạt động theo ngày làm việc quy định của Luật lao động, các ngày chủ nhật, ngày lễ được khai báo là ngày nghỉ, do đó khi phát sinh các giao dịch nộp BHXH, BHYT, BHTN vào ngày chủ nhật, ngày lễ hệ thống giao dịch của Agribank thực hiện hạch toán ghi có tài khoản của cơ quan BHXH vào ngày làm việc tiếp theo.

leftcenterrightdel
 BHXH Việt Nam đề nghị khách hàng tạm thời không nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống ngân hàng vào các ngày chủ nhật, ngày lễ cho đến khi có thông báo mới.

Việc hạch toán nêu trên ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi thực hiện nộp tiền trực tuyến vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, như: Trường hợp ngày chủ nhật, ngày lễ trùng ngày thẻ BHYT hết hạn mà người tham gia nộp tiền, ngân hàng không hạch toán đúng ngày nộp tiền sẽ làm gián đoạn giá trị sử dụng thẻ BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; trường hợp ngày chủ nhật, ngày lễ trùng với ngày cuối tháng mà đơn vị nộp tiền ngân hàng không hạch toán đúng ngày nộp tiền, sang ngày 01 tháng sau mới hạch toán, sẽ phát sinh tiền lãi chậm đóng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Vì vậy, để xử lý vướng mắc nêu trên, để đảm bảo giao dịch chuyển tiền của khách hàng được chuyển kịp thời vào tài khoản của cơ quan BHXH, BHXH Việt Nam đề nghị khách hàng tạm thời không nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Agribank vào các ngày chủ nhật, ngày lễ cho đến khi có thông báo mới./.

Ngọc Anh