leftcenterrightdel

Phó Thủ tướng yêu cầu quy định của bộ, ngành nào thì bộ, ngành đó có trách nhiệm gặp gỡ trực tiếp để trao đổi, hướng dẫn, giải thích cụ thể, bảo đảm thông suốt. Ảnh: VGP

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH- ĐT) trong thời gian qua, các bộ, cơ quan thành viên của Tổ công tác đã tập trung: Rà soát, tổng hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư kinh doanh, các dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; xử lý khó khăn, vướng mắc đối với một số dự án cụ thể; hỗ trợ, thúc đẩy một số dự án đầu tư nước ngoài có số vốn lớn…

Đặc biệt, Tổ công tác đã góp phần giúp tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 có những bước cải thiện rõ rệt, đạt 93,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao tính đến ngày 31/1/2022, so với mức 40,6% trong 8 tháng năm 2021. Tập trung phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, đặc biệt là biến động về giá vật liệu.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, trong năm 2022, ngoài việc triển khai giải ngân vốn đầu tư công trong chương trình trung hạn, còn phải giải ngân vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia trong điều kiện giá cả biến động và dịch bệnh.

Do đó, Bộ (KH- ĐT) tiếp tục tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công, nhanh chóng phân loại và đề xuất hướng xử lý cụ thể theo đúng thẩm quyền.

Đối với những vướng mắc cụ thể của từng dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu quy định của bộ, ngành nào thì bộ, ngành đó có trách nhiệm gặp gỡ trực tiếp để trao đổi, hướng dẫn, giải thích cụ thể, bảo đảm thông suốt.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng nhất trí, cần tiếp tục làm việc với nhóm 6 ngân hàng phát triển về vấn đề hài hòa hóa thủ tục giữa Việt Nam và các nhà tài trợ, để hai bên cùng phối hợp tháo gỡ vướng mắc, cùng đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA trong thời gian tới.

 

PV