leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo Tỉnh ủy Bình Dương, qua gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong tình hình chung không thuận lợi nhưng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để sớm khống chế và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, ổn định tình hình địa phương nhằm tiếp tục phát triển.

Đến nay đã có 25/31 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật như: Kinh tế phục hồi và tiếp tục phát triển với mức tăng trưởng dương; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 170 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán đề ra, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt khoảng 240 nghìn tỉ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2020-2023 tăng 6,1%/năm.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 8,3%/năm; thu hút đầu tư trong nước khoảng 250 nghìn tỉ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2020-2023 đạt 9,56 tỉ USD; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2020-2023 tăng bình quân 5,5%/năm, nhập khẩu tăng bình quân 2,4%/năm; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng giao thông tiếp tục đầu tư phát triển; tỷ lệ đô thị hóa đạt 84% (tương đương các quốc gia công nghiệp phát triển).

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; các chính sách về y tế, giáo dục, việc làm, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời và hiệu quả.

Các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhận định tình hình trong những năm tới tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, định hướng lớn cho nửa nhiệm kỳ còn lại, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững, chuyển dịch cơ cấu đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế, hạn chế phụ thuộc quá nhiều vào công nghiệp.

Thúy Hà