leftcenterrightdel
 Khu vực An Xuân, Hòa Xuân
leftcenterrightdel
 Trục đường trung tâm thành phố - Nguyễn Văn Linh
leftcenterrightdel
 Xe gầm cao bán tải ngập sâu như tàu ngầm
leftcenterrightdel
 Một nhà dân tại đường Hàn Thuyên, quận Hải Châu
leftcenterrightdel
 Mênh mông Thanh Khê
leftcenterrightdel
 Khu vực cao nhất trên đường Lê Duẫn
leftcenterrightdel
 Đường Lê Duẫn
leftcenterrightdel
 Khu vực sau bến xe trung tâm
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Hình ảnh trục đường 2/9

 
Hồng Lam