(BVPL) - Sáng 24/10/2015, Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục làm việc và thông báo kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XV, kết quả bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội XII của Đảng, kết quả bầu ban thường vụ Thành uỷ Hải Phòng; Uỷ ban kiểm Thành uỷ Hải Phòng.

 

 Ban chấp hành thành uỷ Hải Phòng khoá XV, nghiệm kỳ 2015-2020
Ban chấp hành thành uỷ Hải Phòng khoá XV, nghiệm kỳ 2015-2020


Đại hội công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, theo đó 56 đồng chí đã trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV nhiệm kỳ (2015 – 2020). Trong đó, số lượng nữ là 05 đồng chí (đạt 8,9%); số ủy viên tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần đầu là 22 đồng chí (đạt 39.28 %).


Tiếp đó, đồng chí Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Đề án nhân sự bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội XII của Đảng do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XIV chuẩn bị. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Đề án nhân sự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII của Đảng; tiến hành thảo luận tại tổ về ứng cử, đề cử nhân sự Đoàn Đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội XII của Đảng, 23 đồng chí được bầu là đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XII của Đảng.

 

Đồng chí Lê Văn Thành tân Bí thư Thành uỷ Hải Phòng khoá XV
Đồng chí Lê Văn Thành tân Bí thư Thành uỷ Hải Phòng khoá XV


Chiều 23/10, Đảng bộ thành phố Hải Phòng khoá XV đã họp phiên thứ nhất đã bầu ra 11 đồng chí là Uỷ viên Ban thường vụ thành uỷ Hải Phòng, bầu đồng chí Lê Văn Thành nguyên Phó bí thư Thành uỷ Hải Phòng được bầu là Bí Thành uỷ Hải Phòng khoá XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa nguyên Phó bí thư thường trực Thành uỷ Hải Phòng tái đắc cử là Phó bí thư Thành uỷ Hải Phòng.


Đại hội đã bầu Uỷ ban kiển tra Thành uỷ Hải Phòng gồm 9 đồng chí, trong đó đồng chí Đỗ Mạnh Hiến được bầu là Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra thành uỷ Hải Phòng khoá XV.


Quang Chiến