leftcenterrightdel
 Đại sứ Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade đến trình Quốc thư.
leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade.
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade.
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade. 
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade. 
leftcenterrightdel
 Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof đến trình Quốc thư.
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof. 
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof. 
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof. 
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof và các đại biểu tại lễ trình Quốc thư.

Theo TTXVN