leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai mạc đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai mạc đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN