leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Bác Hồ, Nghệ An.
leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Bác Hồ.
leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác thỉnh chuông tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Bác Hồ ở Nghệ An. 
leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Bác Hồ, Nghệ An.
leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Bác Hồ. 

Theo TTXVN