Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa được tổ chức thành công. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết và Lê Trung Chinh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 -2025. 

Phát biểu tại buổi bế mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 22, Đảng bộ TP Đà Nẵng. Nghị quyết được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết và thể hiện được nguyện vọng, ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, biểu thị sự quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết của đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quan điểm là quán triệt, thực hiện xuyên suốt quan điểm phát triển đã được Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định, trọng tâm là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền.

Phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, tinh thần tiên phong, đoàn kết, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường của người Đà Nẵng, xem đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Tập trung đổi mới căn bản mô hình phát triển kinh tế, chú trọng phát triển theo chiều sâu, kết hợp với phát triển theo chiều rộng một cách hợp lý; phát triển nhanh và bền vững, có bản sắc riêng, tạo động lực và nguồn lực cho sự phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
 Một trong những nhiệm vụ được Đà Nẵng đề ra là thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội

Nghị quyết của Đại hội xác định mục tiêu tổng quát xây dựng TP Đà Nẵng đến năm 2025 là xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa TP Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Tầm nhìn đến năm 2030 là xây dựng TP Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo.

Nghị quyết của đại hội đã được các đại biểu thông qua đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của TP Đà Nẵng gồm: Một là, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững.

leftcenterrightdel
Phương châm hành động của  Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 là Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động

Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Ba là, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23/10/2020. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng (SN 1969, quê quán ở Hải Phòng), có bằng tiến sĩ Luật. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành Kiểm sát như Viện trưởng VKSND thành phố Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự- VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế-VKSND tối cao; Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kì 2015-2020.

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Quảng giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Xuân Nha