Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/10. Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao...

leftcenterrightdel
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22 với chủ đề "Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động" 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trương Hòa Bình bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành quả đạt được của TP Đà Nẵng thời gian qua. Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh có biến động về cán bộ chủ chốt nửa đầu nhiệm kỳ, nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc, khẩn trương khắc phục những sai phạm theo các kết luận kiểm tra của cơ quan Trung ương và đạt những kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ từng bước được nâng cao; niềm tin của người dân thành phố đối với Đảng bộ không ngừng được củng cố...

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng thay mặt Bộ Chính trị gợi mở thêm 5 vấn đề để Đại hội lưu ý, thảo luận. Theo đó, các vấn đề Phó thủ tướng nêu ra gồm: Một là, Đảng bộ thành phố cần quán triệt và xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ đến.

Cần kiên trì, kiên quyết thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các tổ chức cơ sở đảng, thực sự thể hiện được vai trò nòng cốt, bản lĩnh trong lãnh đạo;

leftcenterrightdel

 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025.

Chú trọng công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm xây dựng, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo tính kế thừa, không để hụt hẫng; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ thành phố cần xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Khơi dậy khát vọng phát triển của người dân Đà Nẵng, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố; tập trung xây dựng cơ sở chính trị, nhất là tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Hai là, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thực sự khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đà Nẵng phải có khát vọng đi đầu trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển trong vùng.

Đà Nẵng cần nhanh chóng khôi phục và lấy lại đà tăng trưởng ngành du lịch sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế đi đôi với tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái biển, hệ sinh thái rừng, trong đó có rừng ở Bán đảo Sơn Trà và khu vực Bà Nà, xem đây là một trong những mũi nhọn kinh tế của Đà Nẵng trong thời gian tới.

Tiếp tục huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đề xuất các cơ chế, chính sách xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực; đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường cao tốc, sân bay, bến cảng; đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển, hình thành cảng biển nước sâu, trung chuyển quốc tế.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, có chính sách nhất quán, cơ chế hành chính thông thoáng và minh bạch, chính quyền luôn sẵn sàng đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút các dự án có chọn lọc, nỗ lực để tiếp tục giữ vững thứ hạng cao trong xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI…

Ba là, Đảng bộ cần tập trung dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực của sự phát triển. Coi trọng phát triển văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, phải tiến hành hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa, xã hội; Chú trọng đầu tư cho giáo dục - đào tạo và y tế, không chỉ phục vụ cho người dân thành phố mà nơi đây phải là trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe hàng đầu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

leftcenterrightdel
 Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ TP Đà Nẵng tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 

Bốn là, Đà Nẵng là địa bàn giữ vị trí chiến lược về quốc phòng-an ninh của cả nước. Vì vậy, cần tập trung giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, phòng chống tội phạm một cách toàn diện, liên tục và hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh; phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; theo dõi, nắm chắc tình hình, quản lý thật tốt địa bàn, hoạt động của người nước ngoài, không để bị động, bất ngờ, phát hiện xử lý vấn đề nhạy cảm, kịp thời, không để phát sinh điểm nóng.

Năm là, tiếp tục củng cố mối quan hệ, phối hợp với các cơ quan Trung ương và đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển với các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tạo không gian kinh tế thống nhất để thúc đẩy phát triển Vùng..

Trong ngày làm việc đầu tiên, chiều 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22 đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 người. Đại hội cũng đã lấy phiếu giới thiệu đối với chức danh Bí thư Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong hôm nay (22/10), Đại hội sẽ công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 22 về bầu Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 22.

Xuân Nha