ĐIỀU LỆ

Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân

“Cúp báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX” năm 2019

Chào mừng 59 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2019), Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định giao cho Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX” năm 2019.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích


- Tiếp tục thực hiện các Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

- Cổ vũ, động viên phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát.

- Tạo sân chơi để các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thông qua giải thể thao tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân, xây dựng các nhân tố làm nòng cốt phong trào thể dục thể thao của Viện kiểm sát các cấp.

2. Yêu cầu

- Tổ chức Giải thể thao tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

- Các đoàn, vận động viên tham dự giải thể thao đúng đối tượng, theo quy định của Điều lệ giải, thi đấu hết mình với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI

1. Đối tượng tham gia

- Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng từ một năm trở lên đang làm việc trong ngành Kiểm sát.

- Các vận động viên đã đạt danh hiệu vận động viên cấp I và cấp Kiện tướng tính từ năm 2014 đến nay không thuộc đối tượng tham gia giải này.

2. Nhóm tuổi thi đấu

Dành cho cả 3 môn thi đấu và các nội dung thi

- Nhóm 1: Từ 35 tuổi trở xuống (ngày, tháng, năm sinh tính từ 01/01/1984 trở về sau này)

- Nhóm 2: Từ 36 tuổi đến 45 tuổi (ngày, tháng, năm sinh tính từ 01/01/1974 đến 31/12/1983)

- Nhóm 3: Từ 46 tuổi trở lên (ngày, tháng, năm sinh tính từ trước đến 31/12/1973).

III. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC GIẢI

Mỗi đơn vị cử 01 đoàn tham gia giải thể thao ngành Kiểm sát, gồm: Trưởng đoàn và các vận động viên đang công tác tại đơn vị.

Ban tổ chức sẽ tổ chức thi đấu các nội dung khi có ít nhất từ 3 đội đăng ký tham gia trong cùng độ tuổi.

Mỗi đoàn được đăng ký tham gia thi đấu tất cả các môn (cầu lông, bóng bàn, quần vợt), các độ tuổi. Các nội dung thi đấu không quá 2 đôi hoặc không quá 2 đơn.

Mỗi vận động viên chỉ tham gia một môn thi đấu, một nhóm tuổi (có thể thi đấu ở nhóm tuổi thấp hơn).

Các đoàn tham gia thi đấu phải có hồ sơ: Quyết định của Thủ trưởng đơn vị cử đoàn tham gia giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX” kèm theo danh sách vận động viên; các vận động viên khi đến tham gia thi đấu mang theo chứng minh nhân dân, hoặc Thẻ căn cước công dân.

Các đoàn gửi danh sách vận động viên thi đấu về Ban Tổ chức đúng thời gian quy định. Trong trường hợp đặc biệt vì lý do khách quan, có thể thay đổi vận động viên thi đấu chậm nhất tại cuộc họp các Trưởng đoàn trước khi bốc thăm chia bảng.

Thời gian kiểm tra hồ sơ, họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu theo thông báo của Ban tổ chức.

IV. NỘI DUNG, THỂ THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Nội dung thi đấu

a. Môn thi đấu

- Cầu lông

- Bóng bàn

- Quần vợt 

b. Nội dung


- Đôi nam

- Đôi nữ

- Đôi nam – nữ

- Đơn nam

- Đơn nữ

Phải có ít nhất 03 vận động viên (đối với nội dung đơn nam, đơn nữ), hoặc 03 đôi vận động viên (đối với nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ) Ban Tổ chức mới tổ chức thi đấu nội dung đó.

2. Thể thức thi đấu

a. Vòng đấu loại

Vòng đấu loại sẽ căn cứ vào số lượng đội tham gia để chia bảng và áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

Đội nhất và nhì bảng được thi đấu tiếp vòng trong. Nếu các đội trong bảng có số điểm bằng nhau sẽ căn cứ vào hiệu số giữa tổng số hiệp thắng và tổng số hiệp thua; Hiệu số giữa tổng số điểm thắng và tổng số điểm thua. Nếu các chỉ số trên vẫn bằng nhau thì Ban tổ chức sẽ bốc thăm để xác định thứ tự trong bảng.

b. Vòng bán kết và chung kết

- Trường hợp vòng đấu loại chia làm 2 bảng (A và B): các đội xếp Nhất, Nhì của 2 bảng sẽ vào thi đấu tiếp, theo thể thức Nhất bảng A gặp Nhì bảng B; Nhất bảng B gặp Nhì bảng A. Hai đội thắng vào chung kết thi đấu giải Nhất, Nhì, hai đội còn lại thi đấu giải Ba.

- Trường hợp vòng đấu loại chia làm 3 bảng (A, B và C): các đội Nhất của ba bảng và đội Nhì cao điểm nhất của 3 bảng sẽ vào thi đấu tiếp theo thể thức:

+ Nhất bảng A gặp Nhất bảng C;

+ Nhất bảng B gặp Nhì cao điểm hơn của các bảng.

+ Hai đội thắng vào chung kết thi đấu giải Nhất, Nhì; hai đội còn lại thi đấu giải Ba.

- Trường hợp vòng đấu loại chia làm 4 bảng (A, B, C, D): Nhất bảng A gặp Nhất Bảng C; Nhất bảng B gặp Nhất bảng D. Hai đội thắng vào chung kết thi đấu giải Nhất, Nhì; hai đội còn lại thi đấu giải Ba.

3. Thời gian, địa điểm thi đấu

Thời gian: Ngày 19, 20 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

V. LUẬT THI ĐẤU, TRỌNG TÀI

1. Luật Thi đấu

a. Môn cầu lông: Áp dụng Luật Cầu lông Quốc tế ban hành theo Quyết định số 1154/QĐ-UBTDTT ngày 29/6/2006 của Ủy ban Thể dục thể thao và hướng dẫn quy định hiện hành.

- Mỗi trận đấu là 3 hiệp, mỗi hiệp tính 21 điểm; - Loại cầu lông dùng cho thi đấu là cầu lông 50.

b) Môn bóng bàn: Áp dụng Luật Bóng bàn ban hành theo Quyết định số 836/QĐUBTDTT ngày 15/5/2006 của Ủy ban Thể dục thể thao và hướng dẫn quy định hiện hành.

- Mỗi trận đấu là 5 ván, mỗi ván 11 điểm; - Loại bóng màu vàng, chất liệu theo quy định chung.

c) Môn quần vợt: Áp dụng Luật Quần vợt ban hành theo Quyết định số 862/QĐ-UBTDTT ngày 9/6/2004 của Ủy ban Thể dục thể thao và hướng dẫn quy định hiện hành. - Mỗi trận thi đấu 3 hiệp, cách tính điểm theo quy định.

- Kiểu bóng được chọn là kiểu 2 (tốc độ trung bình dùng trên mặt sân tốc độ trung bình).

2. Trọng tài: Do Ban Tổ chức thuê trọng tài có chuyên môn điều hành theo quy định tại Điều lệ và Luật định.

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Khen thưởng

a. Cơ cấu giải thưởng

- Mỗi nhóm tuổi của mỗi nội dung thi đấu có các giải: Nhất, Nhì, Ba.

- Giải toàn đoàn có các giải: Nhất, Nhì, Ba - Giải phong cách: dành cho đoàn và cá nhân

b. Về giải thưởng

- Giải cho mỗi nhóm tuổi của mỗi nội dung thi đấu: giải Nhất tặng Cúp và tiền thưởng; Giải Nhì, Ba tặng cờ và tiền thưởng.

- Giải toàn đoàn: Giải Nhất, Nhì, Ba tặng cờ và tiền thưởng.

- Giải phong cách:

+ Giải toàn đoàn: Tặng cờ và tiền thưởng

+ Giải cá nhân: Tặng cờ và tiền thưởng

c. Cách tính điểm toàn đoàn

- Căn cứ vào thành tích của các đoàn đạt được tại giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX” để xác định các đoàn đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

- Ban tổ chức phối hợp với các tổ trọng tài để xét tặng đoàn, cá nhân đạt giải phong cách, sau khi kết thúc các nội dung thi đấu. Giải phong cách trao cho đoàn và cá nhân chơi hay, chơi đẹp, chấp hành tốt quy định Điều lệ giải thi đấu.

2. Kỷ luật

- Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm Điều lệ giải, Ban tổ chức sẽ nhắc nhở, cảnh báo, truất quyền thi đấu hoặc thu hồi danh hiệu và giải thưởng đối với các đoàn, vận động viên vi phạm Điều lệ giải.

- Các vận động viên không chấp hành đúng thời gian thi đấu theo quy định của Ban tổ chức có thể mất quyền thi đấu và bị coi là bỏ cuộc.

VII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Các đơn vị cử vận động viên tham gia giải chịu trách nhiệm bảo đảm sự chính xác về hồ sơ, độ tuổi đăng ký của vận động viên tham gia thi đấu, thực hiện đúng Điều lệ giải, điều hành của Ban tổ chức và của tổ trọng tài trong quá trình thi đấu.

- Vận động viên tham gia thi đấu theo đúng danh sách đã đăng ký với Ban tổ chức. Trong trường hợp vận động viên bị chấn thương sẽ được thay bằng vận động viên dự bị. Đội vi phạm về nhân sự sẽ bị xử thua.

- Trưởng đoàn, huấn luyện viên có quyền khiếu nại bằng văn bản lên Ban tổ chức giải khi phát hiện vi phạm Điều lệ giải hoặc nhân sự, chậm nhất là 30 phút sau khi sự việc xảy ra.

- Khi có đơn khiếu nại về nhân sự, Ban tổ chức yêu cầu đơn vị bị khiếu nại phải trình đầy đủ hồ sơ để giải quyết. Nếu đơn vị đó không đủ hồ sơ theo quy định thì phải chấp hành quyết định của Ban tổ chức.

VIII. HIỆU LỰC ĐIỀU LỆ

- Điều lệ được phổ biến đến các đoàn và vận động viên đăng ký thi đấu giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX” năm 2019.

- Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và hết hiệu lực sau khi giải kết thúc./.

BAN TỔ CHỨC