leftcenterrightdel
Hình ảnh một phiên tòa củaTrung Quốc

Ngày 29/6/2018, Tòa án thương mại quốc tế Trung Quốc thành lập, đánh dấu một trang mới trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến giao dịch thương mại quốc tế.

Trong xu hướng hội nhập quốc tế ngày nay, các hoạt động thương mại bùng nổ, tranh chấp thương mại quốc tế liên tục gia tăng. Việc Tòa án thương mại quốc tế nước này được thành lập là giải pháp thuận tiện, nhanh chóng và với chi phí thấp trong giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế đã trở thành sự đồng thuận của những bên tham gia sáng kiến “Vành đai và Con đường”.

Tòa án thương mại quốc tế Trung Quốc có nhiệm vụ bảo vệ quyền bình đẳng, lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và các nước, tạo môi trường kinh doanh công bằng, chính đáng, thực hiện chính sách thuận lợi cho tự do hóa đầu tư thương mại và mậu dịch ở mức độ cao. 

Đến nay, Tòa án Thương mại quốc tế Trung Quốc có 14 thẩm phán. Những thẩm phán này đều sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc, có nhiều kinh nghiệm giải quyết vụ án tranh chấp thương mại, nắm chắc các điều ước quốc tế, thông lệ quốc tế và thực tiễn đầu tư, thương mại quốc tế. 

Ngày 29/5/2019, Tòa án thương mại quốc tế Trung Quốc đã công khai xét xử vụ tranh chấp giữa nguyên đơn là Thái Lan Huabin International Group Co. Ltd  và bị đơn là Red Bull Vitamin Juice Co. Ltd với bên thứ ba là InterBio-PharmaceuticalHoldingsCo.Ltd và vụ tranh chấp về trách nhiệm sản phẩm giữa nguyên đơn Quảng Đông Benji Medicine Group Co. Ltd và bị đơn Beisidi Pharmaceutical Co. Ltd.

Người đứng đầu tổ chức Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Luật Thương mại Quốc tế, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông, Phòng Trọng tài Thương mại Quốc tế và Hiệp hội Trọng tài Quốc tế đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm với Tòa án thương mại quốc tế thuộc Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc và đã có những đánh giá xác đáng về những nỗ lực của Tòa án thương mại quốc tế Trung Quốc trong thời gian vừa qua.                                                                                        

Mai Hương