leftcenterrightdel
 Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Xét Báo cáo số 01/BC-ĐTTr ngày 9/6/2022 của Trưởng Đoàn thanh tra về kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 và liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa; các báo cáo giải trình của Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa và của Sở Y tế Quảng Ngãi, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã kết luận: trong 2 năm (2020 - 2021), Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa (Trung tâm) đã tiếp nhận tổng kinh phí để phục vụ cho việc phòng, chống dịch là 1.551,6 triệu đồng, đã sử dụng 1.490,6 triệu đồng. Số kinh phí này gồm: nguồn do UBND huyện Tư Nghĩa cấp 467,7 triệu đồng để mua vật tư, trang thiết bị y tế, truyền thông, phun hóa chất phòng dịch, đã sử dụng 463,5 triệu đồng, năm 2020 đã quyết toán, năm 2021 chưa quyết toán; nguồn từ Sở Y tế cấp 934 triệu đồng, đã sử dụng 877,2 triệu đồng, năm 2020 đã quyết toán, năm 2021 chưa quyết toán; nguồn của Trung tâm (tự thu, tự chi) đã sử dụng 149,9 triệu đồng (mua kit test nhanh).

Ngoài ra, Trung tâm còn tiếp nhận bằng hiện vật của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi các loại vật tư phục vụ phòng, chống dịch với tổng giá trị trên 2.753 triệu đồng (chưa tính 2 loại vật tư chưa có giá gồm 52 bộ đồ chống dịch cấp 3 và 10 chai xịt kháng khuẩn loại 100ml); đã sử dụng gần 2.645 triệu đồng; còn tồn kho đến ngày 31/12/2021 chưa sử dụng trên 108 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra tại 42 đợt mua sắm (gói thầu) với tổng giá trị 596,5 triệu đồng cho thấy, trong 2 năm (2020 - 2021), Trung tâm không xây dựng kế hoạch mua sắm cho từng tháng, quý, năm theo nhu cầu phòng, chống dịch mà việc mua sắm được thực hiện bị động, nhỏ lẻ theo từng lần đề xuất của các phòng, ban.

Khi mua sắm chưa tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính (Thông tư 58), cụ thể: Khi có căn cứ xác định việc mua sắm để triển khai công tác phòng, chống dịch trong trường hợp cấp bách theo quy định tại Điều 15 Thông tư 58, thì phải tuân thủ theo quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Điều 17 Thông tư 58, nhưng đơn vị không làm theo quy trình trên mà lại chọn hình thức lấy 3 báo giá để lựa chọn mua sắm là chưa tuân thủ đúng quy trình mua sắm trong trường hợp cấp bách.

Trong cùng một thời điểm, ngày 3/9/2021, chủng loại kit test xét nghiệm giống nhau, cùng một đơn vị cung cấp là Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị y tế Trung Lập với tổng số tiền 128 triệu đồng, nhưng Trung tâm đã tách thành 2 gói thầu và thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn (một gói 38,4 triệu đồng và một gói 89,6 triệu đồng). Việc làm này là vi phạm khoản 3 Điều 9 Thông tư 58 (nghiêm cấm việc chia lẻ gói thầu để thực hiện việc mua sắm theo hình thức không phải đấu thầu hoặc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định). 

Sử dụng nguồn kinh phí được giao, trong 2 năm (2020 - 2021), Trung tâm được Sở Y tế 2 lần phân bổ kinh phí (934 triệu đồng) để thực hiện một số chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, nhưng Trung tâm đã sử dụng một phần kinh phí vào việc mua sắm vật tư, trang thiết bị, chi tiền xăng xe, chi tuyên truyền, mua vật tư văn phòng phẩm… với số tiền 262,9 triệu đồng là không đúng với nguồn kinh phí được giao.

Từ những sai phạm như đã nêu, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa có trách nhiệm làm việc với Sở Y tế để xử lý số tiền 197,2 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Sở Y tế cấp phục vụ mua sắm vật tư y tế phòng, chống dịch không đúng nội dung chi mà Sở Y tế đã cấp phát để làm cơ sở thanh quyết toán theo đúng quy định. Giám đốc Trung tâm có biện pháp cụ thể chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra liên quan đến các hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế đúng quy định pháp luật. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, sai sót được nêu trong Kết luận thanh tra để xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Kiểm điểm việc sử dụng số tiền 197,2 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Sở Y tế cấp phục vụ mua sắm vật tư y tế để chống dịch không đúng nội dung chi mà Sở Y tế đã cấp phát.

Hoài Thu