(BVPL) - Tình trạng buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng sinh học của Việt Nam. Nhiều loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm khác như: hổ, voi, cá sấu, tê tê và các loài linh trưởng quý hiếm cũng đang bên bờ vực tuyệt chủng. Nhu cầu tiêu thụ ĐVHD ở Việt Nam và Trung Quốc được xem là nguyên nhân chính thúc đẩy tình trạng này. Nhiều ý kiến cho rằng, gây nuôi thương mại vừa là một giải pháp phát triển kinh tế vừa có giá trị bảo tồn. Tuy nhiên, thực tế việc quản lý lỏng lẻo dẫn đến việc gây nuôi thương mại và buôn bán ĐVHD nguy cấp, quý hiếm lại được nhận định là “con đường” dẫn đến sự tuyệt chủng.

 

 

Hà Nhân

.