leftcenterrightdel
Lễ công bố Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tại Trại giam Mỹ Phước. 

Trong đợt Tết Nguyên đán 2018, Trại giam Phước Hòa, Mỹ Phước- Bộ Công an và cơ quan Thi hành án hình sự (THAHS) Công an Tiền Giang, đã triển khai, phổ biến, tuyên truyền để phạm nhân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những điều kiện, tiêu chuẩn để được xét giảm THCHAPT. Qua đó Trại giam, cơ quan THAHS đã tổ chức họp tổ, đội phạm nhân để bình xét đảm bảo theo qui trình, công tác lập hồ sơ, danh sách đề nghị được thực hiện đúng quy định. 

Tổng số phạm nhân được thẩm định và đề nghị xét giảm là: 1205 phạm nhân (Trại giam Mỹ Phước: 484; Trại giam Phước Hoà: 700; Cơ quan THAHS Công an Tiền Giang đề nghị: 21 phạm nhân). Trong đó, Hội đồng xét giảm TAND tỉnh Tiền Giang quyết định xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là 1.201 hồ sơ.” (Do có 04 hồ sơ phạm nhân hết án trước ngày Hội đồng họp xét giảm phải loại rau theo quy định).

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Hoà,Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang trao quyết định giảm thực hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

Ngày 12/2/2018, Trại giam Phước Hòa, Mỹ Phước và cơ quan Thi hành án hình sự- Công an Tiền Giang, tiến hành tổ chức Lễ công bố quyết định giảm THCHAPT cho số phạm nhân nêu trên, có sự tham dự của VKSND tỉnh Tiền Giang. 

Trân Định - Thanh Phong