Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12), VKSND TP Hà Nội được giao nhiệm vụ tiếp công dân; quản lý thống nhất việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn từ các nguồn gửi đến; tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật.

Mỗi năm, Phòng 12, VKSND TP Hà Nội tiếp nhận và xử lý khoảng 4.500 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh và tin báo, tố giác tội phạm từ các nguồn chuyển đến. Mặc dù khối lượng đơn thư rất lớn, nhưng việc phân loại, giải quyết vẫn đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật 100%. Tỷ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của VKS đạt trên 95%.

leftcenterrightdel
Phân công lịch trực. 

Về thực hiện nhiệm vụ, Phòng 12 VKSND TP Hà Nội đã tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân năm 2013, Quy chế tiếp công dân của ngành Kiểm sát nhân dân; phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; kịp thời báo cáo, tham mưu Lãnh đạo chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ, việc có nguy cơ trở thành “điểm nóng” phức tạp, giữ vững an ninh trật tự, ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Đặc biệt, để phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phòng 12 đã chủ động đề ra các phương án, rà soát các vụ việc có khả năng phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp để có phương án xử lý, giải quyết kịp thời; tổ chức đối thoại để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp.

leftcenterrightdel
Một cuộc họp phòng. 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Phòng 12, VKSND TP Hà Nội đã tham gia tiếp 281 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 3.264 đơn, trong đó: khiếu nại: 263 đơn; tố cáo: 117 đơn; kiến nghị, phản ánh: 2346 đơn; tin báo, tố giác tội phạm: 538 đơn. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định đạt tỷ lệ 100%.

VKSND TP Hà Nội đã thụ lý giải quyết 16 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, thụ lý kiểm tra lại 11 Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Trao đổi nghiệp vụ. 

Bên cạnh đó, là đơn vị chịu trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Phòng 12 đã tiến hành nhiều cuộc kiểm sát trực tiếp đối với các cơ quan tư pháp; yêu cầu cơ quan tư pháp cung cấp hồ sơ, tài liệu về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; yêu cầu tự kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp…

Từ đó, phát hiện các vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham mưu cho Lãnh đạo VKSND TP Hà Nội ban hành kiến nghị khắc phục nhằm nâng cao chất lượng công tác khiếu tố nói chung, góp phần bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

leftcenterrightdel
Tiếp công dân.
Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Phòng 12 đã xây dựng “Hướng dẫn về công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”, tổ chức các cuộc kiểm tra nghiệp vụ, rút kinh nghiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở hai cấp VKSND TP Hà Nội.
leftcenterrightdel
Trước giờ vào họp. 

Là đơn vị thuộc khối các đơn vị nghiệp vụ của VKSND TP Hà Nội, Phòng 12 không chỉ gắng sức thực hiện tốt các công tác chuyên môn mà còn ra sức phấn đấu, lập thành tích trong các đợt thi đua do VKSND TP Hà Nội, cơ quan ban ngành phát động, nhiều lần được Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc.

Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên Phòng 12 luôn không ngừng phấn đấu, phát huy trí tuệ, sáng tạo, đưa ra nhiều nghiên cứu, sáng kiến mới, hữu dụng để góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

leftcenterrightdel
Tiếp công dân. 
leftcenterrightdel
Bắt đầu một ngày mới.  
leftcenterrightdel
Chỉnh sửa trang phục.
leftcenterrightdel
Chân dung nữ Kiểm sát viên Nguyễn Triệu Như Thường.
leftcenterrightdel
Trong giờ nghỉ trưa. 

BTC