Như vậy, so với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 2 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 73,44 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu ước đạt 36,68 tỷ USD tăng 5,9% và nhập khẩu ước đạt 36,76 tỷ USD tăng 7,5%.

leftcenterrightdel
Tổng cục Hải quan cho biết, lũy kế cả năm đến ngày 27/2/2018 đạt 51.987 tỷ đồng bằng 17,3% dự toán  

Cũng theo Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2/2019 ước tính thâm hụt 900 triệu USD. Qua đó, mức thâm hụt của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019 là 84 triệu USD.

Kết quả này đã tác động đến công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN). Cụ thể, theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước, từ ngày 01- 27/2/2019, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 18.223 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến ngày 27/2/2019 đạt 51.987 tỷ đồng bằng 17,3% dự toán (300.500 tỷ đồng), bằng 16,48% chỉ tiêu phấn đấu (315.500 tỷ đồng).

PV