Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 7/5/2020.

leftcenterrightdel
 Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn 16.000 tỷ đồng hỗ trợ DN vay trả lương với lãi suất 0%/1 năm

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng Chính sách Xã hội vay tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 16.000 tỉ đồng, với lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm. Lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/1 năm. Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không có tài sản đảm bảo đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày kể từ ngày tiếp theo liền kề, kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/7/2020. Trong trường hợp đến hết ngày 31/7/2020, nếu Ngân hàng Chính sách Xã hội không giải ngân hết số tiền đã nhận giải ngân thì chậm nhất đến ngày 15/8/2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội phải trả Ngân hàng Nhà nước số tiền không giải ngân hết theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất.

Đây là nội dung Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng công bố tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp diễn ra sáng 9/5.

Theo Thống đốc Lê Minh Hưng, số tiền 16.000 tỷ đồng mà Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ cho doanh nghiệp và người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính vay trả lương ngừng việc theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

"Toàn bộ các cơ chế, hướng dẫn về gói cho vay này đã được ban hành kịp thời để Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện sớm," Thống đốc nói.


Ngọc Anh