leftcenterrightdel
 8 tháng đầu năm, Hải quan Hải Phòng đã sắp cán đích thu ngân sách 2022 (Ảnh: Haiquanonline)

Được biết, thời gian qua, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã đẩy mạnh thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu qua hệ thống thông quan tự động Vnaccs/Vcis, thông quan hàng hóa nhanh chóng, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp. 

Hiện nay, tất cả các thủ tục hải quan cốt lõi hoàn toàn thực hiện bằng phương thức tự động với hơn 99% doanh nghiệp tham gia. Việc triển khai toàn diện thủ tục hải quan điện tử đã tạo ra bước cải cách đột phá cho hoạt động xuất, nhập khẩu, thời gian làm thủ tục hải quan được rút ngắn thông qua việc tiếp nhận thông tin tờ khai hải quan và phản hồi kết quả phân luồng tờ khai trong vòng 1-3 giây. Qua đó giúp giảm thiểu chứng từ, giấy tờ và đơn giản hóa hồ sơ hải quan.

Cùng với đẩy mạnh thông quan tự động, ngành Hải quan phối hợp với các ngân hàng thương mại thực hiện nộp thuế điện tử thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan. Đến nay, 100% thuế, phí, lệ phí hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện bằng phương thức điện tử tiên tiến.

Việc triển khai hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 không chỉ phục vụ cho cơ quan Hải quan và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mà còn giúp cho các cơ quan thực hiện công tác quản lý Nhà nước có hiệu quả.

Ngành Hải quan còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tính từ ngày 1/1/2022 đến 15/8/2022, toàn ngành Hải quan đã cung cấp 244 thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, trong đó, mức độ 1: 0 thủ tục mức độ 2:  22 thủ tục, mức độ 3: 6 thủ tục; mức độ 4: 215 thủ tục hành chính.

Tại Cục Hải quan TP Hải Phòng triển khai với 23.314 hồ sơ của 3.914 doangh nghiệp, đã cập nhật tờ khai, số liệu, truyền tin đầy đủ, kịp thời đảm bảo việc khai thác số liệu phục vụ tốt cho công tác quản lý rủi ro của ngành.

leftcenterrightdel
 Thực hiện tốt cải cách hành chính, thủ tục hải quan điện tử tạo điều kiện cho doanh nghiệp cũng như quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu.

Với cách làm trên, trong 8 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Hải Phòng đã thu được hơn 52.029 tỉ đồng cho ngân sách, đạt 77,6% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (67.050 tir đồng), tăng gần 7.473 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Riêng trong tháng 8, thu được gần 6.966 tỉ đồng, tăng 8,1% so với tháng trước.

Hải quan khu vực 3 tỉnh ngoài địa bàn Hải Phòng thu được hơn 7.207 tỉ đồng, đạt 93,6% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 87,36% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao, tăng 1.445,9 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2021.  

Lũy kế số thu từ mặt hàng ô tô đến ngày 31/8/2022 đạt  9.179,7 tỉ đồng, tăng 536,5 tỉ đồng, tương ứng tăng 6,21% so với cùng kỳ năm 2021 (8.643,1 tỉ đồng).

Trúc Quyên - Khánh An