leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời câu hỏi tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi về định hướng tổ chức triển khai trong năm 2024 đối với mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán của Chính phủ vào năm 2025 từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam đã tích lũy được nhiều mặt, đến giai đoạn hiện nay rất cần thị trường chứng khoán Việt Nam có bước phát triển mới.

Cụ thể, việc được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo các tiêu chí của các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế đã được Chính phủ đưa vào Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 1726/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. Bộ Tài chính xác định, đó là mục tiêu bao trùm, phấn đấu cùng các bộ, ngành có liên quan hướng tới đạt mục tiêu này.

Để đạt được mục tiêu này sớm nhất vào năm 2025, Bộ Tài chính xác định, phải cùng các bộ, ngành khác triển khai thực hiện  được, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trong năm 2024.

Thứ nhất, xử lý yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, quy định các nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện ký quỹ 100% trước khi giao dịch. Theo các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế, đây chính là rào cản mà chúng ta cần giải quyết, nếu như muốn nâng hạng thị trường.

Để giải quyết rào cản trên, Bộ Tài chính đã phối hợp với các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế cũng như các thành viên thị trường xem xét, đánh giá. Trong năm 2024, Bộ Tài chính sẽ trình cấp có thẩm quyền phương án tốt và khả thi để xử lý vấn đề này theo khuyến nghị của các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế. Đó là vấn đề rất quan trọng và cốt yếu trong năm 2024.

Thứ hai, đối với yêu cầu của các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp niêm yết giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện và công bố thông tin một cách rõ ràng và đầy đủ nhất bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trên các phương tiện thông tin của Bộ, của thị trường. Đồng thời, Bộ cũng sẽ có quy định yêu cầu doanh nghiệp niêm yết cập nhật và công bố thông tin này một cách rõ ràng nhất trên thị trường, gần như đáp ứng theo thời gian thực theo các quy định của Việt Nam, đồng thời minh bạch với các nhà đầu tư nước ngoài về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường.

Thứ ba, đối với vấn đề minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, Bộ Tài chính sẽ triển khai ngay trong nửa đầu năm 2024 để yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết cũng như sắp xếp các bước đi phù hợp nhất để kết thúc năm 2024, các doanh nghiệp niêm yết cơ bản phải công bố thông tin của mình theo quy định trên thị trường bằng hai thứ tiếng: Tiếng Việt và tiếng Anh.

Thứ tư, Bộ Tài chính sẽ chủ động sớm nhất đưa hệ thống giao dịch chứng khoán mới vào vận hành trên thị trường và bảo đảm yêu cầu của giao dịch thanh toán lưu ký của thị trường chứng khoán.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, để được xem xét đánh giá và nâng hạng thì phụ thuộc rất nhiều vào các quy định pháp lý của Việt Nam. Những vấn nêu trên đã được thể hiện bằng văn bản pháp lý, đồng thời cũng được thể hiện trên thực tế thị trường. Trên cơ sở đó, các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức xếp hạng nước ngoài sẽ xem xét và đánh giá để nâng hạng thị trường chứng khoán của Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết thêm, trong bất kỳ giải pháp nào, Bộ Tài chính xác định phải quản trị được rủi ro, nhất là rủi ro hệ thống và bảo đảm thị trường vận hành ổn định, an toàn và bền vững.

PV