leftcenterrightdel
Theo Tổng cục Hải quan, việc điều chỉnh thu này nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao trong năm 2019 ( ảnh: Nguyễn Anh)

13 Cục Hải quan còn lại điều chỉnh tăng gồm: Cục Hải quan Lạng Sơn từ 2.920 tỉ đồng lên 3.400 tỉ đồng; Cục Hải quan Quảng Ninh từ 9.700 tỷ đồng lên 10.000 tỉ đồng; Cục Hải quan Khánh Hòa từ 3.200 tỉ đồng lên 3.500 tỷ đồng; Cục Hải quan Cần Thơ từ 2.350 tỉ đồng lên 2.500 tỉ đồng; Cục Hải quan Hà Nam Ninh từ 7.000 tỷ đồng lên 7.500 tỉ đồng; Cục Hải quan Tây Ninh từ 1.400 tỉ đồng lên 1.450 tỷ đồng; Cục Hải quan Quảng Ngãi từ 2.500 tỉ đồng lên 3.000 tỉ đồng; Cục Hải quan Bình Định từ 1.200 tỉ đồng lên 1.230 tỉ đồng; Cục Hải quan Quảng Trị từ 400 tỉ đồng lên 480 tỉ đồng; Cục Hải quan Hà Giang từ 280 tỉ đồng lên 285 tỉ đồng; Cục Hải quan Cao Bằng từ 135 tỉ đồng lên 165 tỉ đồng; Cục Hải quan Kiên Giang từ 500 tỉ đồng lên 550 tỉ đồng; Cục Hải quan An Giang từ 460 tỉ đồng lên 500 tỉ đồng.

6 đơn vị được điều chỉnh giảm chỉ tiêu phấn đấu gồm: Cục Hải quan Đồng Nai 19.500 tỉ đồng xuống còn 18.600 tỉ đồng; Cục Hải quan Đà Nẵng từ 4.100 tỉ đồng xuống còn 4.000 tỉ đồng; Cục Hải quan Nghệ An từ 1.788 tỉ đồng xuống còn 1.700 tỉ đồng; Cục Hải quan Thừa Thiên Huế từ 570 tỉ đồng còn 554 tỉ đồng; Cục Hải quan Đắk Lắk từ 880 tỉ đồng còn 858 tỉ đồng và Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum từ 321 tỉ đồng còn 310 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
Hải quan Quảng Trị là đơn vị được điều chỉnh tăng thu NSNN thêm 80 tỉ đồng (ảnh: Nguyễn Anh) 

Để hoàn thành được chi tiêu thu NSNN trong những tháng còn lại, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, nợ chờ miễn, giảm, xóa; mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng doanh nghiệp nợ.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai các giải pháp thu hồi và xử lý nợ đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.Đồ

ng thời, chỉ đạo tổ đôn đốc thu hồi nợ khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp đôn đốc thu hồi, xử lý nợ do đơn vị mình quản lý, đảm bảo số nợ đến 31/12/2019 thấp hơn số nợ tại thời điểm 31/12/2018 và đây là căn cứ để làm tiêu chí xét hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với các đơn vị.

Ngoài ra, các đơn vị địa phương tập trung rà soát, kiểm tra các điều kiện hoàn thuế và tờ khai hoàn thuế đối với các trường hợp được hoàn thuế theo quy định. Tập trung kiểm tra các trường hợp hoàn thuế theo C/O của các mặt hàng xăng dầu, mặt hàng linh kiện xe ô tô theo quy định tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế, đơn vị ban hành quyết định hoàn thuế và lập lệnh hoàn trả gửi Kho bạc Nhà nước. Trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế nhưng còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và các khoản thu khác thì thực hiện bù trừ số tiền thuế được hoàn với số tiền còn nợ.

Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, tập trung kiểm tra về trị giá, mã số, xuất xứ… đối với các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch nhập khẩu lớn, tần suất nhập khẩu nhiều.

Nguyễn Anh