leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 44/KH-UBND về đấu tranh, ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản trên địa bàn.

Theo đó, việc ban hành Kế hoạch này nhằm tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các Sở, ban, ngành, quận, huyện trong thực hiện và phối hợp, đảm bảo đấu tranh đồng bộ, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Kế hoạch sẽ yêu cầu tập trung cao công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân không sử dụng các hình thức khai thác (đánh bắt) thủy sản mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giao nộp các vật liệu nổ, công cụ, dụng cụ, ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản, tích cực tham gia phát hiện các đối tượng không chấp hành, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản.

Cơ quan chức năng sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm tra, thanh tra, kiểm soát theo kế hoạch và đột xuất trên biển, tại các cảng cá, các tuyến đường thủy nội địa, khu neo đậu,  tránh trú bão, các vùng nước nội đồng trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, tập trung ngăn chặn các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản và các hành vi vi phạm khác ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản.

Bên cạnh đó, kiện toàn, củng cố các lực lượng thực thi pháp luật trên biển để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Qua đó, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt các hình thức khai thác hủy diệt nguồn lợi, khai thác tận diệt, khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và  không theo quy định, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái…

Khánh Quyên