leftcenterrightdel
 Trước ngày 1/7/2023, sẽ hoàn thành việc tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 27/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ- HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố quy định hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Theo đó, sẽ giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, bất cập giữa phát triển nuôi trồng thủy sản với bảo tồn, bảo vệ hệ sinh thái, môi trường tự nhiên cũng như cảnh quan du lịch, tạo bước đột phá trong công tác bảo vệ cảnh quan môi trường trên các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Qua đó, nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2023. Đồng thời, từng bước đầu tư áp dụng công nghệ trong lĩnh vực thủy sản, nâng cao sản lượng, cung cấp sản phẩm thủy sản đặc thù có chất lượng cao phục vụ khách du lịch…

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm của các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan. Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác triển khai thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Đồng thời, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng trong việc thực hiện hỗ trợ các cơ sở nuôi trồng thủy sản và tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân, nhất là cho những người trực tiếp bị ảnh hưởng. Cùng với đó, hoàn thành việc tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản còn lại trên các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải đúng tiến độ.

Thành phố Hải Phòng giao UBND huyện Cát Hải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình, đảm bảo hoàn thành thực hiện Nghị quyết theo đúng tiến độ trước ngày 1/7/2023.

Khánh Quyên