leftcenterrightdel
 Công ty TNHH Very Vina bị xử phạt 240 triệu đồng.

Theo đó, Công ty TNHH Very Vina bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt 240 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong đó, Công ty TNHH Very Vina bị xử phạt 225 triệu đồng do thực hiện các hành vi vi phạm hành chính gồm: xả nước thải (nước thải tại Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu ở xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) có 3 thông số vượt Quy chuẩn kỹ thuật về chất thải với lưu lượng nước thải 09m3/ngày (24 giờ). Cụ thể: thông số Coliform vượt 2.200 lần Quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; thông số NH4 + -N vượt 7,35 lần Quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; thông số BOD5 vượt 1,48 lần Quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Ngoài ra, công ty cũng bị phạt 15 triệu đồng do không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Công ty TNHH Very Vina cũng bị buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định trên.

Được biết, Công ty TNHH Very Vina chuyên sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu. Công ty do bà Cao Ying Mei làm Tổng Giám đốc và cũng là người đại diện theo pháp luật.

Minh Hiếu