leftcenterrightdel
  Bộ tiêu chí quy định người lao động, người sử dụng lao động tại các đơn vị, các đối tác cung cấp, khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ.
Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 có 39 tiêu chí, chia thành 5 nhóm hoạt động, gồm: hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm; chợ truyền thống; chợ đầu mối); doanh nghiệp/cơ sở sản xuất; văn phòng làm việc của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ trên địa bàn thành phố.
 
Bộ tiêu chí quy định người lao động, người sử dụng lao động tại các đơn vị, các đối tác cung cấp, khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ có “Thẻ xanh COVID”, cùng với việc tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế .
 
Một người có “Thẻ xanh COVID” khi hội đủ các điều kiện: Xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (test nhanh hoặc RT-PCR) đối với những ngành nghề phải làm xét nghiệm theo quy định; Tiêm vắc xin hoặc từng mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh; Không có tiếp xúc gần với người F0 trong vòng 14 ngày.
 
Người có “Thẻ xanh COVID” sẽ được tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội theo mức độ kiểm soát dịch của thành phố.
 
Những người có “Thẻ xanh COVID” nhưng giới hạn phạm vi hoạt động (người tiêm 1 mũi vắc xin) sẽ tham gia các hoạt động hạn chế hơn tùy thuộc vào điều kiện môi trường làm việc, mức độ rủi ro lây nhiễm và mức độ quan trọng của hoạt động tham gia.
 
Các đơn vị chỉ được sản xuất, kinh doanh khi đảm bảo các tiêu chí về hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và xem đây là yếu tố quan trọng hàng đầu.
 
Điều kiện được phép hoạt động của từng lĩnh lực được quy định cụ thể trong Bộ Tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Xem nội dung đầy đủ của Bộ tiêu chí tại đây./.

Nguyễn Lánh