Tổng cục Hải quan vừa cho biết, thời gian qua, Cơ quan này nhận được các văn bản báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố và của các hãng tàu về việc xin tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển.

leftcenterrightdel
Việc tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu thực hiện ngay tại cửa khẩu nhập. 

Theo đó, một số hãng tàu kiến nghị được thực hiện chuyển hàng hóa sang vỏ container khác hoặc tái xuất qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, chỉ cho phép tái xuất đối với các lô hàng phế liệu tồn đọng sau khi có kết quả giám định xác định là phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu. Việc tái xuất thực hiện ngay tại cửa khẩu nhập và không được thực hiện tái xuất qua cửa khẩu đường bộ và đường thủy nội địa.

Đối với các lô hàng không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại các cảng biển phải thực hiện thủ tục tái xuất theo từng vận tải đơn khi nhập khẩu (không được chia nhỏ lô hàng, không chia nhỏ số lượng container, không tái xuất theo từng container cho từng lần vận chuyển).

Và khi các hãng tàu đề nghị bằng văn bản hoặc làm việc trực tiếp về việc xin tái xuất phế liệu, Cục Hải quan tỉnh, thành phố đề nghị các hãng tàu ký biên bản cam kết tái xuất toàn bộ các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Nhằm tránh ảnh hưởng và gây ô nhiễm môi trường, các container phế liệu tồn đọng tại cảng biển phải được lưu giữ nguyên trạng trong container ban đầu, không được chuyển hàng hóa sang vỏ container khác.

Ngoài ra, các hãng tàu tái xuất toàn bộ các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu về nước xuất khẩu.

Về thời hạn tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu. Theo văn bản của Tổng cục Hải quan, khi các hãng tàu có văn bản đề nghị gia hạn, thì hải quan các tỉnh, thành phố xem xét chấp nhận gia hạn thêm 30 ngày, kể từ ngày hết hạn tái xuất lần thứ nhất và thông báo cho các hãng tàu về việc gia hạn chỉ thực hiện 1 lần.

 

H. Trang