Bộ Tài chính đã công bố dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trình Chính phủ ban hành, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, với tổng số tiền đề xuất gia hạn 30.100 tỷ đồng.

Thông tin trên đã được ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) khẳng định tại cuộc họp báo chuyên đề để cung cấp thông tin liên quan đến dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Ông Phạm Đình Thi cho biết, Bộ tài chính đã xây dựng Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất và ngày 10/3/2020, Bộ Tài chính đã ký công văn xin ý kiến tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định này.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Những đối tượng nào sẽ được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất 5 tháng

Theo dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với tác động của dịch Covid-19. Những đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 như: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; Dệt; Sản xuất trang phục; Sản xuất giày, dép; Sản xuất sản phẩm từ cao su; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; Sản xuất, lắp ráp ô tô (trừ sản xuất, lắp ráp ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống).

Cùng với nhóm đối tượng trên là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế như: Vận tải đường sắt; Vận tải đường bộ; Vận tải đường thủy; Vận tải hàng không; Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; Dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. Các doanh nghiệp kể trên thuộc danh mục ngành kinh tế được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng là những doanh nghiệp được hỗ trợ trong dự thảo Nghị định này.

Gói hỗ trợ mà Bộ Tài chính đề xuất trong dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất là 30.100 tỷ đồng. Thời hạn gia hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của các tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 của các doanh nghiệp, tổ chức nêu trên đang thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tháng. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức phải nộp theo Quý cũng sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của Quý I và Quý II năm 2020 của các doanh nghiệp, tổ chức nêu trên đang thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quý. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT phải nộp và hồ sơ khai bổ sung gửi đến cơ quan thuế trước thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

leftcenterrightdel

Ngành vận tải thuộc đối tượng giãn thuế. Ảnh minh họa

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế thuộc đối tượng được gia hạn. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 15/12/2020.

Đồng thời, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế thuộc lĩnh vực được gia hạn. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Thời hạn nộp tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 31/10/2020.

Đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh đa ngành kinh tế khác nhau, trong đó có ngành kinh tế thuộc lĩnh vực được gia hạn thì được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng phải nộp; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được gia hạn toàn bộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.

Riêng tiền thuê đất gia hạn được xác định theo từng quyết định, hợp đồng có mục đích sử dụng đất vào sản xuất, kinh doanh các ngành kinh tế thuộc lĩnh vực được gia hạn.

Nghị định này sẽ không có thông tư hướng dẫn mà sẽ triển khai thực hiện ngay từ khi ký

Để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, dự kiến Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghĩa là Nghị định này sẽ không có thông tư hướng dẫn mà sẽ triển khai thực hiện ngay từ khi ký.

Ông Phạm Đình Thi cũng cho biết, Bộ Tài chính sẽ không ban hành thông tư hướng dẫn nghị định, mà đã quy định rõ trong dự thảo nghị định để chính sách ban hành được thực hiện ngay

Trả lời câu hỏi của của phóng viên, tại sao không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, ông Phạm Đình Thi cho biết, thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm kê khai theo quý và tiền đã nộp vào năm 2019. Trên thực tế đã kê khai, đã nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) và đã thực hiện cân đối năm 2019 theo Luật NSNN, được Quốc hội thông qua.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì trong trường hợp khống chế được dịch Covid-19 trong Quý I/2020 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta cả năm 2020 dự báo đạt 6,25%, giảm 0,55 điểm % so với chỉ tiêu 6,8% đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; trường hợp dịch được khống chế trong Quý II/2020 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,96%, giảm 0,84 điểm % so với mục tiêu.

Một số ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 do thực hiện các biện pháp kiểm dịch, hạn chế di chuyển con người, hàng hóa và phương tiện, đặc biệt là những sản phẩm có kim ngạch thương mại lớn giữa nước ta với Trung Quốc hoặc những sản phẩm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, linh kiện phải nhập khẩu từ Trung Quốc trong khi chưa tìm được đơn hàng thay thế, như: Dịch vụ du lịch; Nông, lâm, thủy hải sản; Vận tải (đường sắt; đường bộ; đường thủy; hàng không); Sản xuất, chế biến thực phẩm; Ngành dệt may, da giầy; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; Sản xuất, lắp ráp ô tô (trừ sản xuất, lắp ráp ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống); Dịch vụ kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; Dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống

Thủ tục gia hạn thuế GTGT

Về thủ tục gia hạn thuế GTGT, theo ông Thi, nghị định sẽ quy định luôn để thực hiện. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ cần gửi giấy gia hạn qua điện tử đối với tiền thuế GTGT phát sinh trong các tháng trên cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

"Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh và hộ gia đình không phải kê khai thiệt hại gì mà chỉ cần thấy có ngành kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn thì kê khai chậm nộp tiền thuế với cơ quan thuế mà chưa phải nộp thuế. Còn doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dù mức thiệt hại ít hay nhiều, không phân biệt ngành nghề thì đều được gia hạn tiền thuế" - ông Thi khẳng định.

Làm thế nào doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình biết mình thuộc đối tượng được gia hạn khi trong dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đề xuất sẽ phạt tiền chậm nộp nếu doanh nghiệp gia hạn tiền thuế GTGT khi không thuộc đối tượng được gia hạn?

Ông Lưu Đức Huy - vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế - trả lời nghị định sẽ quy định rất rõ những ngành nghề được hưởng chính sách chậm nộp này. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đối chiếu vào quyết định 27 năm 2018 của Thủ tướng thì biết được mình thuộc diện được gia hạn hay không. Thêm nữa, 99% doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thuế điện tử và doanh nghiệp tự khai tự tính và tự nộp.


Ngọc Anh