Báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN & PTNT) tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến tháng 12/2020 toàn tỉnh có 128 dự án/128 doanh nghiệp phải bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng do để mất 1.959ha rừng với tổng số tiền là 335,85 tỉ đồng, trong đó giá trị lâm sản hơn 102,1 tỉ đồng, giá trị môi trường hơn 233,7 tỉ đồng. Đến nay, các doanh nghiệp đã thực hiện đóng gần 51 tỉ đồng, chưa thực hiện gần 284,86 tỉ đồng.

Theo Sở NN & PTNT Lâm Đồng, việc thu hồi tiền bồi thường gặp khó khăn, nhất là với 35 dự án đã bị thu hồi toàn bộ/số tiền hơn 90 tỉ đồng, trong đó một số không khả thi do doanh nghiệp khó khăn, chây ỳ, hoặc không hợp tác, mặc dù đã được đôn đốc nhiều lần.

Trước tình trạng trên, Sở NN & PTNT Lâm Đồng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo CQĐT Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ gồm 37 doanh nghiệp còn nợ hơn 178,66 tỉ đồng theo chỉ đạo tại Kết luận 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ, trong đó có 26 dự án đã được UBND tỉnh thu hồi toàn bộ không còn hoạt động tại tỉnh với số tiền hơn 74,2 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
128 dự án sử dụng rừng và đất lâm nghiệp ở Lâm Đồng phải bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng do để mất rừng. Ảnh: NH. 

Đối với các doanh nghiệp khác còn hoạt động, đang thực hiện dự án nhưng không chấp hành nghĩa vụ tài chính, một mặt không xem xét điều chỉnh dự án; mặt khác, áp dụng quy định tại Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh, đề nghị Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng, nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản.

Từ năm 2005 đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng thu hút 488 dự án/473 doanh nghiệp có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp. Đến nay, có quyết định thu hồi 200 dự án/31.760 ha (gồm 164 dự án thu hồi toàn bộ/27.521 ha và 36 dự án thu hồi một phần/4.209 ha) do không triển khai thực hiện dự án hoặc triển khai chậm tiến độ, không tổ chức, bố trí lực lượng quản lý bảo vệ rừng trên diện tích được thuê để rừng bị phá, bị lấn chiếm trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn.

Lâm Đồng hiện còn 324 dự án/309 doanh nghiệp được giao, cho thuê đất, thuê rừng để đầu tư triển khai dự án, với tổng diện tích là 52.859 ha.

Liên quan đến trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, Sở NN & PTNT Lâm Đồng đã thực hiện kiểm điểm, kỷ luật 74 lượt cán bộ công chức thuộc lực lượng kiểm lâm do thiếu trách nhiệm trong giám sát, kiểm tra dẫn đến việc các doanh nghiệp bị bồi thường tài nguyên rừng nêu trên.

H.V