leftcenterrightdel
 Giá xăng dầu đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày hôm nay.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, không trích lập, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Về giá bán lẻ xăng dầu, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 21.141 đồng/lít (giảm 618 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 836 đồng/lít;

Đối với xăng RON95-III có giá bán lẻ tại kỳ điều hành này không cao hơn 21.977 đồng/lít (giảm 542 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Các mặt hàng dầu cũng chung xu hướng giảm. Cụ thể: Dầu điêzen 0.05S bán lẻ là 19.422 đồng/lít (giảm 325 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Mặt hàng dầu hỏa có giá bán không cao hơn 19.557 đồng/lít (giảm 374 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Đối với mặt hàng dầu madút 180CST 3.5S, có giá bán không cao hơn 17.285 đồng/kg (giảm 253 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Thời gian thực hiện như sau: Trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 6 tháng 6 năm 2024.

Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 6 tháng 6 năm 2024.

 


Nguyễn Anh