leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành này, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định: Trích lập Quỹ BOG đối với dầu madút, không trích Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa; không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, sau khi thực hiện việc không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa, trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu madút; không chi sử dụng Quỹ BOG, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 20.512 đồng/lít (giảm 778 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 892 đồng/lít; Giá bán lẻ xăng RON95-III không cao hơn 21.405 đồng/lít (giảm 917 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S tại kỳ điều hành có giá bán lẻ không cao hơn 19.010 đồng/lít (giảm 711 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Ngoài ra, theo Bộ Công thương, giá dầu hỏa bán lẻ kỳ điều hành này được quy định không cao hơn 19.964 đồng/lít (giảm 958 đồng/lít so với giá án lẻ hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 14.978 đồng/kg (giảm 549 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Về thời gian thực hiện: Không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa, trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu madút; không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15h ngày 14 tháng 12 năm 2023.

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 14 tháng 12 năm 2023.

Minh Nhật